Z. Huszty © 2014   
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Pondelok: 08:00 - 12:00

Streda: 08:00 -12:00

Piatok: 08:00 - 12:00
Stránkové dni:
      Urbárske pozemkové spoločenstvo        Belín
Ivan Očenáš  - starosta
Dušan Fekiač - zástupca starostu
Vladimír Bendík - poslanec
Michal Matéčka - poslanec
Jaroslav Zemančík - poslanec
Ľubomír Uhrin - poslanec

Komisie:

Komisia verejného poriadku:
J. Zemančík (predseda), F. Maršík, D. Fekiač

Finančná komisia:
Ľ. Uhrin (predseda), V. Bendík, J. Zemančík